ნაბიჯი 1
რომელი ლიმიტით ისურვებ მოგზაურობის დაზღვევას?
როგორი პოლისით გსურს დაზღვევა?
როდის და სად აპირებ მოგზაურობას ?
მოგზაურობის დრო: 0 დღე
მოგზაურობის დრო: 0 დღე

0/3

ბარგი/რეისის დაზღვევა
ვისთვის ყიდულობ დაზღვევას?
შენი პოლისის ღირებულება
გადასახდელი სულ14₾
შენი საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო ინფორმაცია
მითითებულ ელ-ფოსტაზე მიიღებთ პოლისს
შეიყვანე მოგზაურის ინფორმაცია
გადახედე შევსებულ ინფორმაციას
მოგზაურობის დეტალები
შენი პოლისი
დრო და ქვეყნები
მოგზაურები
გადახდის დეტალები
გადასახდელი სულ