ინდუსტრია

ფინანსური ორგანიზაციები

ინდუსტრიის შესახებ

საფინანსო საქმიანობა დღეისათვის საქართველოში ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში, საფინანსო საქმიანობის საშუალო წლიურმა ზრდის ტემპმა 17%-ს მიაღწია, პროფესიონალი კადრების არსებობა ფინანსური სექტორის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. საქართველოში საფინანსო სფეროს გავნითარებასთან ერთად წლიდან-წლამდე იზრდება სტუდენტთა მხრიდან მოთხოვნა აღნიშნული პროფესიის დაუფლებაზე. 2019 წელს, ბიზნესისა და მართვის მიმართულებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 7,000-მდე სტუდენტმა დაამთავრა. ფინანსურ ორგანიზაციებს განეკუთვნება - ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სადაზღვევო კომპანიები, საინვესტიციო კომპანიები და საფონდო ბირჟები. ეს დარგი სრულად ლიცენზირებადია სახელმწიფოს მიერ. საქართველოს ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელია, მის ხელთ არსებული მარეგულირებელი და მონეტარული ინსტრუმენტებით უზრუნველყოს ფინანსური ორგანიზაციების საქმიანობის ზედამხედველობა და მონიტორინგი. 

სადაზღვევო რჩევები
1
კრედიტზე მიბმული სადაზღვევო პროდუქტები (სიცოცხლის საკრედიტო, იპოთეკური სესხების, ავტოსესხების, აგროსესხების დაზღვევა)
2
კოლექტივის ჯანმრთელობის დაზღვევა
3
ავტოპარკის დაზღვევა
4
ნაღდი ფულისა და ინკასირების დაზღვევა
5
პლასტიკური ბარათების დაზღვევა
6
კიბერ რისკების დაზღვევა
7
ბანკების კომპლექსური დაზღვევა (BBB)
8
დირექტორთა და ხელმძღვანელ პირთა პასუხსიმგებლობის დაზღვევა (D&O)
ლელა გაბელაია
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ჩანიშნე შეხვედრა
ლელა გაბელაია
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
gabelaia@ardi.ge
გაქვს კითხვები?
დაგვიკავშირდი 24/7-ზე
დაგვიკავშირდი 24/7-ზე
მიიღე საჭირო ინფორმაცია LIVE ოპერატორებისგან
ჩათის დაწყება