აქციონერები

2020
აქციონერი ბენეფიციარი

არმაზ თავაძე

საქართველო - 60%

არმაზ თავაძე

საქართველო - 60%

ზაზა ნიშნიანიძე

საქართველო - 20%

ზაზა ნიშნიანიძე

საქართველო - 20%

შპს აქტივების მართვის კომპანია "არდი კაპიტალი"

საქართველო - 9%

შპს აქტივების მართვის კომპანია "არდი კაპიტალი"

საქართველო - 9%

შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია

საქართველო - 6%

შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია

საქართველო - 6%

უილიამ თომას იპსენი

აშშ - 5%

უილიამ თომას იპსენი

აშშ - 5%
აქციონერი ბენეფიციარი