აქციონერები

2022
აქციონერი ბენეფიციარი

შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია

საქართველო - 36%

შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია

საქართველო - 36%

არმაზ თავაძე

საქართველო - 35%

არმაზ თავაძე

საქართველო - 35%

ზაზა ნიშნიანიძე

საქართველო - 20%

ზაზა ნიშნიანიძე

საქართველო - 20%

უილიამ თომას იპსენი

აშშ - 2.59067%

უილიამ თომას იპსენი

აშშ - 2.59067 %

მიხეილ ჯაფარიძე

საქართველო - 1.78031%

მიხეილ ჯაფარიძე

საქართველო - 1.78031%

ქართლოს ყორანაშვილი

საქართველო - 1.78031%

ქართლოს ყორანაშვილი

საქართველო - 1.78031%

ეკა ერგემლიძე

საქართველო - 1.78031%

ეკა ერგემლიძე

საქართველო - 1.78031%

ლაშა ლაფაჩი

საქართველო - 1.06839%

ლაშა ლაფაჩი

საქართველო - 1.06839%
Show More
2021
აქციონერი ბენეფიციარი

არმაზ თავაძე

საქართველო - 60%

არმაზ თავაძე

საქართველო - 60%

ზაზა ნიშნიანიძე

საქართველო - 20%

ზაზა ნიშნიანიძე

საქართველო - 20%

შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია

საქართველო - 6%

შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია

საქართველო - 6%

უილიამ თომას იპსენი

აშშ - 5%

უილიამ თომას იპსენი

აშშ - 5%

ეკა ერგემლიძე

საქართველო - 2.5%

ეკა ერგემლიძე

საქართველო - 2.5%

მიხეილ ჯაფარიძე

საქართველო - 2.5%

მიხეილ ჯაფარიძე

საქართველო - 2.5%

ქართლოს ყორანაშვილი

საქართველო - 2.5%

ქართლოს ყორანაშვილი

საქართველო - 2.5%

ლაშა ლაფაჩი

საქართველო - 1.5%

ლაშა ლაფაჩი

საქართველო - 1.5%
Show More
2020
აქციონერი ბენეფიციარი

არმაზ თავაძე

საქართველო - 60%

არმაზ თავაძე

საქართველო - 60%

ზაზა ნიშნიანიძე

საქართველო - 20%

ზაზა ნიშნიანიძე

საქართველო - 20%

შპს აქტივების მართვის კომპანია "არდი კაპიტალი"

საქართველო - 9%

არმაზ თავაძე

საქართველო - 9%

შპს გაზელ ფაინენს ჯორჯია

საქართველო - 6%

კოოპერატივი გაზელ ფაინენს ჰოლდინგ კოოპერატივ

ნიდერლანდების სამეფო - 6%

უილიამ თომას იპსენი

აშშ - 5%

უილიამ თომას იპსენი

აშშ - 5%
Show More