ინდუსტრია

ჯანდაცვა

ინდუსტრიის შესახებ

COVID-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ ჯანდაცვის სისტემაში არაეფექტიანი და მოძველებული პროცესები გამოავლინა. ჯანდაცვის სფერო ამჟამად ნათლად ხედავს იმ პოზიტიური ცვლილებების აუცილებლობას, რომლებიც უფრო მდგრადი აღმოჩნდება ნებისმიერი ფორს-მაჟორული გარემოების მიმართ, ეს კი თანამედროვე ტექნოლოგიების და ფინტექ ინსტრუმენტების ჩარევის გარეშე შეუძლებელია. მნიშვნელოვანი აქცენტია გასაკეთებელი მომხმარებლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე, მკურნალობის ხარჯებისა და ფასების გამჭვირვალობაზე, ციფრულ გადახდებზე, პაციენტის დაფინანსების წყაროებზე, ინდივიდუალურ სამედიცინო კრედიტებზე და ა.შ დღეს საქართველოში 32,000-მდე სერთიფიცირებული ექიმი და 20,000-მდე ექთანია. 

 

სადაზღვევო რჩევები
1
საკუთარი, ან იჯარის ქვეშ არსებული ქონების დაზღვევა
2
კოლექტივის ჯანმრთელობის დაზღვევა
3
ექიმთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა
4
კლინიკის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
5
სამედიცინო აპარატურის დაზღვევა
6
ინვენტარის და მარაგების დაზღვევა
გიორგი ტურძილაძე
ჯგუფის ხელმძღვანელი
ჩანიშნე შეხვედრა
გიორგი ტურძილაძე
ჯგუფის ხელმძღვანელი
turdziladze@ardi.ge
გაქვს კითხვები?
დაგვიკავშირდი 24/7-ზე
დაგვიკავშირდი 24/7-ზე
მიიღე საჭირო ინფორმაცია ჩვენი ოპერატორებისგან
ჩატის დაწყება